So sánh kém nhau trong tiếng Anh

SO SÁNH KÉM NHAU

Less + adjective + than

Ex:

Girls are less intelligent than boys

(Nữ sinh kém thông minh hơn nam sinh)

This car is less expensive than that one

(Xe hơi này ít mắc hơn xe hơi kia)

CHÚ Ý:

Hình thức “less … than” không thông dụng bằng hình thức “not so … as” nhất là đối với những tính từ vắn.

MỞ RỘNG VÀ PHỤ CHÚ

  • Phân từ quá khứ (past part) có hình thức so sánh bằng như sau
As much + past part + as

Ex:

He was as much frightened as his friend

(Nó cũng sợ như bạn nó)

  • Danh từ cũng có hình thức so sánh như sau
The same + noun + as

Ex:

Peter has the same adress as John

(Peter có cùng địa chỉ như John)

The high school is in the same building as the elementary school

(trường trung học cũng ở cùng một tòa nhà như trường tiểu học)

He  came at the same time as i

(Anh ấy đến cùng lúc như tôi)

  • Phép so sánh với những từ: similar, like, alike và different

>>HÌNH THỨC 1: 

A and B are (similar, alike or different)

Ex:

My car and yours are alike (or similar)

(Xe tôi và xe anh giống nhau)

>>HÌNH THỨC 2:

A is + (similar to, like, different from) +B

Ex: 

My car is like yours

(Xe tôi giống xe anh)

My car is different from yours

(Xe tôi khác xe anh)


SO SÁNH BẰNG NHAU TRONG TIẾNG ANH - Comparative Of Equality

So sánh kém nhau trong tiếng Anh

Phân loại giới từ trong tiếng Anh

Form đăng ký tư vấn

Sản phẩm liên quan

So sánh bằng nhau trong tiếng Anh

So sánh bằng nhau trong tiếng Anh

SO SÁNH BẰNG NHAU TRONG TIẾNG ANH - Comparative Of Equality So sánh bằng nha..

Phân loại giới từ trong tiếng Anh

Phân loại giới từ trong tiếng Anh

PHÂN LOẠI GIỚI TỪ TRONG TIẾNG ANH Giới từ chỉ thời gian (time) Giới từ ..

Cách dùng At và In

Cách dùng At và In

CÁCH DÙNG AT VÀ IN At : ở tại nơi nào, có thể ở trong, ở ng..

Sở hữu cách trong tiếng Anh - The Possessive case

Sở hữu cách trong tiếng Anh - The Possessive case

SỞ HỮU CÁCH (The Possessive Case) CÁCH THÀNH LẬP (The formation of the..

ĐẠI TỪ PHẢN THÂN - Reflexive Prounous

ĐẠI TỪ PHẢN THÂN - Reflexive Prounous

ĐẠI TỪ PHẢN THÂN (Reflexive Prounous) Hình thức 1 Với ngôi thứ nhất..

ĐẠI TỪ SỞ HỮU - Possessive Pronouns

ĐẠI TỪ SỞ HỮU - Possessive Pronouns

ĐẠI TỪ SỞ HỮU (Possessive Pronouns) HÌNH THỨC NGÔI ..

ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG - Personal Pronouns

ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG - Personal Pronouns

ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG (Personal Pronouns) HÌNH THỨC SỐ ..

Lớp Học Thêm Lý Lớp 12 Tại quận 3, quận 7, quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận

Lớp Học Thêm Lý Lớp 12 Tại quận 3, quận 7, quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận

Chương trình Vật Lý lớp 12 thật sự làm cho bạn gặp kh&oacut..

 ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HK1 TOÁN LỚP 6

ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HK1 TOÁN LỚP 6

Tổng khai giảng các lớp bồi dưỡng Toán, Lý, Hoá, Văn, Anh học kì&..

Gọi ngay

Zalo

Facebook