Ôn thi cấp tốc HK2 môn Toán lớp 6 - 12

Điểm 10+ khai giảng các lớp ÔN THI CẤP TỐC HK2 MÔN TOÁN để hỗ trợ cho các em học sinh môn Toán lớp 6-12.

Thời lượng: 8 – 12 buổi
>> Lịch học linh hoạt: Sáng, chiều, tối từ thứ 2 - CN

Khối 6,7,8,9: 1 lớp /khối/cơ sở
Khối 10,11,12: 2 lớp/khối/cơ sở

>> Nội dung: Hệ thống nhanh kiến thức, bài tập trọng tâm ra thi HK2, và luyện giải đề thi HK2 mẫu...

► Ôn tập, học kèm cấp tốc Toán 6 

 • Đại số (6 buổi)
  1. Các phép toán với phân số
  2. Tính chất cơ bản phân số, quy đồng, rút gọn, so sánh phân số
  3. Hỗn số, số thập phân, phần trăm, dãy số theo quy luật
  4. Tìm giá trị phân số của một số cho trước
  5. Tìm một số khi biết giá trị của phân số đó
  6. Tìm tỉ số của hai số, tỉ số phần trăm
 • Hình học (4 buổi)
  1. Nữa mặt phẳng, tia nằm giữa 2 tia
  2. Góc và số đo góc
  3. Phép cộng số đo 2 góc
  4. Tia phân giác của một góc
  5. Khái niệm cơ bản về tam giác và đường tròn
 • Luyện đề thi hk2 mẫu (2 buổi)

► Ôn tập, học kèm cấp tốc Toán 7

 • Thống kê và các bài toán liên quan (2 buổi)
  1. Dấu hiệu, tần số của mỗi giá trị
  2. Cách lập bảng tần số các giá trị của dấu hiệu
  3. Cách tính trung bình cộng, tìm mốt dấu hiệu
  4. Vẽ biểu đồ và nhận xét
 • Biểu thức đại số (4 buổi)
  1. Mở đầu về biểu thức đại số: đơn thức, đa thức
  2. Đơn thức: đơn thức đồng dạng, thu gọn, tìm bậc, hệ số, biến các phép toán với đơn thức
  3. Đa thức: thu gọn, tìm bậc, các phép toán
  4. Đa thức một biến: tìm hệ số, phần biến, các phép toán, tìm bậc, tìm nghiệm
 • Hình học (4 buổi)
  1. Luyện tập các dạng toán về chứng minh tam giác
  2. Các tính chất cơ bản tam giác cân, đều, vuông
  3. Định lý pitago và các bài toán liên quan
  4. Quan hệ giữa các yếu tố góc, cạnh trong tam giác
  5. Các đường đồng quy trong tam giác: đường trung trực, phân giác, trung tuyến, đường cao và các tính chất của nó
 • Luyện đề thi hk2 mẫu (2 buổi)

► Ôn tập, học kèm cấp tốc Toán 8

 • Phương trình bậc nhất 1 ẩn (3 buổi)
  1. Giải phương trình bậc nhất 1 ẩn, phương trình tích, phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối, phương trình chứa ẩn ở mẫu...
  2. Giải bài toán bằng cách lập phương trình bậc nhất 1 ẩn: dạng toán quan hệ số và chữ số; dạng toán về năng suất, dạng toán chuyển động, dạng toán có nội dung hình học, dạng toán làm chung riêng công việc...
 • Bất phương trình bậc nhất 1 ẩn (3 buổi)
  1. Các khái niệm mở đầu, các bài toán chứng mính bất đẳng thức.
  2. Giải bất phương trình bậc nhất 1 ẩn
  3. Giải bất phương trình chứa ẩn ở mẫu
  4.  Giải bất phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
 •  Hình học (4 buổi)
  1. Các dạng toán về định lý Talet và hệ quả
  2. Các dạng toán về tính chất đường phân giác
  3. Chứng minh hai tam giác đồng dạng theo các trường hợp
  4. Hình học không gian: ứng dụng thực tế
 • Luyện giải đề thi hk2 mẫu (2 buổi)


► Ôn tập, học kèm cấp tốc Toán 9 (24 buổi: 12 buổi ôn thi hk2, 12 buổi luyện thi cấp tốc tuyển sinh lớp 10)

 • Đại số (7 buổi)
  1. Hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn
   1. Cách tìm nghiệm của hệ phương trình bậc nhất 2 ẩn và biễu diễn tập nghiệm trên hệ trục tọa độ
   2. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số và phương pháp thế
   3. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình: dạng toán số và chữ số, dạng toán chuyển động; dạng toán năng suất; dạng toán có nội dung hình học, dạng toán công việc...
  2. Hàm số y=ax2
  3. Phương trình bậc 2 một ẩn
   1. Giải phương trình bậc 2 một ẩn không chứa tham số và chứa tham số
   2. Định lý viet và các bài toán liên quan
   3. Sự tương giao và các bài toán liên quan giữa đường thẳng và Parabol
  4. Phương trình quy về phương trình bậc 2 một ẩn
   1. Phương trình trùng phương
   2. Phương trình tích
   3. Phương trình chứa ẩn ở mẫu
   4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình: bậc 2
 • Hình học (3 buổi)
  1. Góc với đường tròn: góc ở tâm,;góc nội tiếp,;góc có đỉnh ở bên trong, ngoài đường tròn; góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung
  2. Tứ giác nội tiếp và bài toán liên quan
  3. Độ dài đường tròn, cung tròn\
  4. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn....
 • Luyện giải đề thi hk2 mẫu (2 buổi)
 • Luyện thi tuyển sinh lớp 10 (ôn tập và luyện đề) (12 buổi)

► Ôn tập, học kèm cấp tốc Toán 10

 • Đại số (6 buổi)
  1. Câu 1: Giải bất phương trình: bất phương trình tích/bất phương trình chứa ẩn ở mẫu/bất phương trình chứa trị tuyệt đối/bất phương trình chứa căn
  2. Câu 2: Các bài toán tìm m liên quan đến phương trình và bất phương trình:
   1. Tìm m để phương trình có nghiệm, vô nghiệm… hoặc thõa điều kiện cho trước
   2. Tìm m để bất phương trình có nghiệm đúng, vô nghiệm
  3. Câu 3: Tính các giác trị lượng giác sinx, cosx, tanx, cotx khi biết giá trị lượng giác cho trước
  4. Câu 4: Rút gọn/ Chứng minh đẳng thức lượng giác
 • Hình học (4 buổi)
  1. Câu 5: Viết phương trình đường thẳng và các bài toán liên quan đến góc và khoảng cách
  2. Câu 6: Viết phương trình đường tròn, phương trình tiếp tuyến của đường tròn
  3. Câu 7: Viết phương trình Elip cơ bản

Luyện giải đề thi hk2 mẫu (2 buổi)


► Ôn tập, học kèm cấp tốc Toán 11

 • Đại số&Giải tích (6 buổi)
  1. Câu 1: Tính giới hạn dãy số, hàm số
  2. Câu 2: Xét tính liên tục của hàm số tại điểm cho trước / Tìm m để hàm số liên tục tại điểm cho trước
  3. Câu 3: Tính đạo hàm các hàm số
  4. Câu 4:
   1. a) Chứng minh phương trình có nghiệm (áp dụng tính chất hàm số liên tục)
   2. b) Giải phương trình/bất phương trình/ chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức (áp dụng các quy tắc tính đạo hàm)
  5. Câu 5: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số: biết tọa độ điểm (hoành độ, tung độ)/biết hệ số góc/ song song hoặc vuông góc với đường thẳng cho trước
 • Hình học (4 buổi)
  1. Chứng minh hai đường thẳng vuông góc, đường thẳng vuông góc mặt phẳng/mặt phẳng vuông góc mặt phẳng
  2. Tính góc giữa hai đường thẳng/ đường thẳng và mặt phẳng/ mặt phẳng và mặt phẳng
  3. Tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng/khoảng cách 2 đường thẳng chéo nhau
 • Luyện giải đề thi hk2 mẫu (2 buổi)

► Ôn tập, học kèm cấp tốc Toán 12 

(30 buổi: 12 buổi ôn thi hk2; 18 buổi luyện thi cấp tốc tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học)

 • Trắc nghiệm (4 buổi)
  1. Các dạng toán về nguyên hàm, tích phân, ứng dụng
  2. Các dạng toán về số phức
  3. Các dạng toán về tọa độ không gian oxyz/ viết phương trình mặt cầu/ phương trình mặt phẳng/ phương trình đường thẳng.
 • Tự luận (6 buổi)
  1. Tính tích phân: dùng phương pháp đổi biến hoặc từng phần
  2. Tính diện tích hoặc thể tích: ứng dụng tích phân
  3. Bài toán về tìm số phức/ biễu diễn số phức
  4. Viết phương trình mặt phẳng/ đường thẳng/ mặt cầu thõa điều kiện cho trước
 • Luyện giải đề thi hk2 mẫu (2 buổi)
 • Luyện thi tốt nghiệp, tuyển sinh đại học (ôn tập và luyện giải đề)(18 buổi)

enlightenedKhai giảng mỗi ngày

enlightenedCó học tăng cường để đảm bảo đủ tiến độ số buổi ôn tập cho các em


Đăng kí 

yesCách 1: Để lại tin nhắn với nội dung “ĐK học”  qua số 0933 39 8787

yes Cách 2: Gọi trực tiếp 0933 39 8787 để đăng kí lớp học

yes Cách 3: Phụ huynh, học sinh có thể đến cơ sở Điểm 10+ gần nhất để đăng kí


 

BẢNG HỌC PHÍ CẬP NHẬT MỚI NHẤT


Điểm 10+

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Toán lớp 6 - 12


CẬP NHẬT MỚI NHẤT thông tin liên hệ và các chi nhánh của Điểm 10+: Tại đây

Form đăng ký tư vấn

Sản phẩm liên quan

Bồi dưỡng TOÁN, LÝ, HÓA, ANH 8-12 quận 3, quận 7, quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận

Bồi dưỡng TOÁN, LÝ, HÓA, ANH 8-12 quận 3, quận 7, quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận

Tổng khai giảng các lớp bồi dưỡng Toán, Lý, Hoá, Văn, Anh học kì ..

Chuẩn bị vào lớp 1 cho trẻ quận 3, quận 7, quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận

Chuẩn bị vào lớp 1 cho trẻ quận 3, quận 7, quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận

  Tổng khai giảng các lớp bồi dưỡng Toán, Lý, Hoá, Văn, Anh học ..

HỌC PHÍ BDVH ĐIỂM 10+

HỌC PHÍ BDVH ĐIỂM 10+

HỌC PHÍ TẠI TRUNG TÂM Sĩ số 6 – 12 HS/lớp  Học phí Cấp 2-3..

Học kèm trực tuyến Điểm 10+

Học kèm trực tuyến Điểm 10+

  Lớp Toán, Lý, Hóa, Anh, Ngữ văn lớp 6 đến lớp 12, lớp toá..

Ôn tập, học kèm cấp tốc Toán, Lý, Hóa, Anh

Ôn tập, học kèm cấp tốc Toán, Lý, Hóa, Anh

Lớp ôn thi cấp tốc HK1 Trung tâm BDVH Điểm 10+ triển khai các lớp &ld..

Trung tâm BDVH Điểm 10+

Trung tâm BDVH Điểm 10+

Điểm 10+ Chiêu sinh liên tục các lớp bồi dưỡng căn bản, nâng cao T..

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Lý lớp 6-12

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Lý lớp 6-12

Điểm 10+ khai giảng các lớp ÔN THI CẤP TỐC HK2 MÔN LÝ&..

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Hóa lớp 8-12

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Hóa lớp 8-12

Điểm 10+ khai giảng các lớp ÔN THI CẤP TỐC HK2 MÔN H&Oac..

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Toán - Tiếng Việt lớp 5

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Toán - Tiếng Việt lớp 5

Điểm 10+ khai giảng các lớp ÔN THI CẤP TỐC HK2 MÔN TO&Aa..

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Toán - Tiếng Việt lớp 4

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Toán - Tiếng Việt lớp 4

Điểm 10+ khai giảng các lớp ÔN THI CẤP TỐC HK2 MÔN TO&Aa..

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Toán - Tiếng Việt lớp 3

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Toán - Tiếng Việt lớp 3

Điểm 10+ khai giảng các lớp ÔN THI CẤP TỐC HK2 MÔN TO&Aa..

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Toán - Tiếng Việt lớp 2

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Toán - Tiếng Việt lớp 2

Điểm 10+ khai giảng các lớp ÔN THI CẤP TỐC HK2 MÔN TO&Aa..

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Toán- Tiếng Việt lớp 1

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Toán- Tiếng Việt lớp 1

Điểm 10+ khai giảng các lớp ÔN THI CẤP TỐC HK2 MÔN TO&Aa..

Lớp ôn tập cấp tốc thi HK2 Toán - Tiếng việt lớp 1-5

Lớp ôn tập cấp tốc thi HK2 Toán - Tiếng việt lớp 1-5

Điểm 10+ khai giảng các lớp ÔN THI CẤP TỐC HK2 MÔN T..

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Lý lớp 6

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Lý lớp 6

Điểm 10+ khai giảng các lớp ÔN THI CẤP TỐC HK2 MÔN LÝ&..

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Lý lớp 8

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Lý lớp 8

Điểm 10+ khai giảng các lớp ÔN THI CẤP TỐC HK2 MÔN LÝ&..

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Lý lớp 10

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Lý lớp 10

Điểm 10+ khai giảng các lớp ÔN THI CẤP TỐC HK2 MÔN LÝ&..

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Lý lớp 11

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Lý lớp 11

Điểm 10+ khai giảng các lớp ÔN THI CẤP TỐC HK2 MÔN LÝ&..

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Hóa lớp 8

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Hóa lớp 8

Điểm 10+ khai giảng các lớp ÔN THI CẤP TỐC HK2 MÔN H&Oac..

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Hóa lớp 11

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Hóa lớp 11

Điểm 10+ khai giảng các lớp ÔN THI CẤP TỐC HK2 MÔN H&Oac..

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Hóa lớp 12

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Hóa lớp 12

Điểm 10+ khai giảng các lớp ÔN THI CẤP TỐC HK2 MÔN H&Oac..

Ôn thi cấp tốc học kì 2 Toán, Lý, Hoá, Anh

Ôn thi cấp tốc học kì 2 Toán, Lý, Hoá, Anh

Trung tâm BDVH Điểm 10+ triển khai các lớp “Ôn thi cấp tốc h..

Gia sư online môn Lý - Tương tác trực tiếp với giáo viên Điểm 10+

Gia sư online môn Lý - Tương tác trực tiếp với giáo viên Điểm 10+

Điểm 10+ dạy gia sư online môn Lý tương tác trực tiếp v..

Gọi ngay

Zalo

Facebook