Ôn thi cấp tốc HK2 môn Lý lớp 6-12

Điểm 10+ khai giảng các lớp ÔN THI CẤP TỐC HK2 MÔN LÝ để hỗ trợ cho các em học sinh môn Lý lớp 6-12.

Thời lượng: 6 - 8 buổi
>> Lịch học linh hoạt: Sáng, chiều, tối từ thứ 2 - CN

Khối 6,7,8,9: 1 lớp /khối/cơ sở
Khối 10,11,12: 2 lớp/khối/cơ sở

>> Nội dung: Hệ thống nhanh kiến thức, bài tập trọng tâm ra thi HK2, và luyện giải đề thi HK2 mẫu...

 


Lý lớp 6

 • Nội dung HK II : Nhiệt Học (8 buổi)
 • Ôn tập lại sự nở vì nhiệt của các chất
  1. Kết luận sự nở vì nhiệt của chất rắn và giải thích các hiện tượng liên quan
  2. Kết luân Sự nở vì nhiệt của chất lỏng và giải thích các hiện tượng liên quan
  3. Kết luận Sự nở vì nhiệt của chất khí và giải thích các hiện tượng lien quan
 • Tìm hiểu về nhiệt kế và nhiệt giai
  1. Giải thích một số ứng dụng về sự nở vì nhiệt
  2. Các loại nhiệt kế và nhiệt giai thường dung
  3. Cách đổi từ nhiệt giai Xen-xi-út sang nhiệt giai Fa-ren-hai và ngược lại.
 • Sự nóng chảy và sự đông đặc
  1. Củng cố lại phần chuyển đổi nhiệt giai
  2. Tìm hiểu về quá trình nóng chảy và đông đặc của một số chất
 • Sự bay hơi và sự ngưng tụ
  1. Tìm hiểu về quá trình bay hơi và ngưng tụ diễn ra như thế nào /
  2. Giải thích một số hiện tượng bay hơi và ngưng tụ trong đời sống
 • Tổng kết lại toàn bộ nội dung
 • Luyện đề tham khảo (2 buổi)

  Lý lớp 7

 • Buổi 1: Ôn tập lại dòng điện, nguồn điện và các chất dẫn điện, chất cách điện
  1. Biết về khái niệm dòng điện, nguồn điện và các loại nguồn điện thường gặp
  2. Mạch điện cơ bản
  3. Các vật liệu dẫn điện và cách điện xung quanh
 • Buổi 2: Sơ đồ mạch điện, chiều dòng điện
  1. Nhắc lại mạch điện cơ bản
  2. Hướng dẫn vẽ sơ đồ mạch điện và xác định chiều dòng điện.
 • Buổi 3: Tìm hiểu các tác dụng của dòng điện
  • Nêu ra được các tác dụng của dòng điện và những ví dụ ứng với thực tế
 • Buổi 4: Tìm hiểu về cường độ dòng điện
  1. Biết được các kí hiệu dòng điện, đơn vị của cường độ dòng điện và dụng cụ dung đề đo cường độ dòng điện
  2. Cách mắc ampe kế vào mạch điện
 • Buổi 5: Hiệu điện thế
  1. Biết được kí hiệu hiệu điện thế, đơn vị của hiệu điện thế và dụng cụ dung để đo hiệu điện thế.
  2. Cách mắc Vôn kế vào mach điện
  3. Hiểu được những thông số ghi trên các thiết bị điện
 • Buổi 6: An toàn khi sử dụng điện
  • Các biện pháp an toàn khi sử dụng điện để áp dụng vào trong đời sống sinh hoạt
 • Buổi 7: Ôn tập
 • Buổi 8: Luyện đề học kì

 • Lý lớp 8

  • Buổi 1: Ôn tập lại định luật về công, công suất
   1. Nhắc lại khái niệm công cơ học và công thức tính công cơ học, công suất
   2. Luyện tập một số bài tập liên quan
  • Buổi 2: Cơ năng và sự chuyển hóa bảo toàn cơ năng
   • Củng cố lại kiến thức về các năng lượng và sự chuyển hóa của chúng
  • Buổi 3: Cấu tạo các chất
   • Nhắc lại cấu tạo các chất và hiểu được sự chuyển động của cácnguyên tử, phân tử
  • Buổi 4: Các cách làm thay đôi nhiệt năng
   • Hiểu được các cách làm thay đổi nhiệt năng và giải thích được một số hiện tượng làm thay đổi nhiệt năng trong đời sống
  • Buổi 5: vận dụng nhiệt lượng
   1. Nhắc lại công thức tính nhiệt lượng và phương trình cân bằng nhiệt
   2. Vận dụng vào một vài bài tập cụ thể
  • Buổi 6: Ôn tập lại nội dung kiểm tra HK II
  • Buổi 7, 8: Luyện đề

   Lý lớp 9

 • Buổi 1: Nhắc lại các kiến thức liên quan đến điện xoay chiều
  1. dòng điện xoay chiều và cách tạo ra dòng điện xoay chiều
  2. Nhắc lại cấu tạo của máy phát điện xoay chiều
  3. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều
 • Buổi 2: Ôn lại về truyền tải điện năng đi xa và máy biến thế
  1. Nhắc lại các kiến thức về truyền tải điện năng đi xa và cách làm giảm hao phí trên đường dây.
  2. Hiểu được cách vận hành điện từ nhà máy điện về các hộ gia đình
  3. Tính toán về các thông số
 • Buổi 3: Hiện tượng khúc xạ ánh sang
  1. Hiểu được hiện tượng khúc xạ ánh sáng
  2. Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ
 • Buổi 4: Thấu kính hội tụ
  1. Hiểu về thấu kính hội tụ
  2. Vẽ ảnh của vật qua thấu kính hội tụ
  3. Tính khoảng cách và độ cao của vật và ảnh
 • Buổi 5: Thấu kính phân kì
  1. Hiểu về thấu kính phân kì
  2. Vẽ ảnh của vật qua thấu kính phân kì
  3. Tính khoảng cách và độ cao của vật và ảnh
 • Buổi 6: Tìm hiểu về mắt và các tật của mắt, cách khắc phục các tật của mắt
 • Buổi 7,8 : Luyện đề học kì 2

  Lý lớp 10

Nội dung: Chương: Các định luật bảo toàn; Chương: Chất khí; Chương: Các nguyên lý nhiệt động lực học; Chương: Chất rắn – chất lỏng – sự chuyển thể.

CHƯƠNG: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

 • Buổi 1: Định luật bảo toàn động lượng

  1. Ôn tập Định luật bảo toàn động lượng và các dạng bài tập.

  2. Làm một số dạng bài tập định luật bảo toàn động lượng (va chạm mềm, va chạm đàn hồi xuyên tâm, đạn nổ)

 • Buổi 2,3: Công – Công suất – Động năng – Thế năng – Cơ năng

  1. Ôn tập Công – Công suất – Động năng

  2. Làm một số bài tập liên quan đến nội dung ôn tập.

  3. Ôn tập Thế năng – Cơ năng

  4. Làm bài tập về Định luật bảo toàn cơ năng (trọng tâm)

CHƯƠNG: CHẤT KHÍ

 • v Buổi 4: Thuyết động học phân tử chất khí, các thông số trạng thái, 03 định luật chất khí (Định luật Bôi lơ – Ma ri ốt; Định luật Sác lơ; Định luật Gay luýt sắc)

  1. Ôn tập theo phương pháp quy nạp về chất khí cho học sinh nắm kỹ.

  2. Làm bài tập cơ bản về 03 định luật chất khí.

 • Buổi 5,6: Phương trình trạng thái khí lý tưởng (trọng tâm)

  1. Ôn tập về Phương trình trạng thái khí lý tưởng (tổng quát); cách vẽ đồ thị và chuyển đồ thị.

  2. Làm một số ví dụ cho học sinh nắm.

  3. Học sinh làm bài tập.

CHƯƠNG: CHẤT RẮN – CHẤT LỎNG – SỰ CHUYỂN THỂ

 • Buổi 7: Chất rắn – Chất lỏng – Sự chuyển thể

  1. Ôn tập: Chất rắn kết tinh – Chất rắn vô định hình

  2. Sự nở vì nhiệt của vật rắn.

  3. Làm một số bài tập về sự nở vì nhiệt của vật rắn.

 • Buổi 8: Luyện giải đề HK2 mẫu


  Lý lớp 11

Nội dung: Từ trường; Cảm ứng điện từ; Khúc xạ ánh sáng; Thấu kính.

 • Buổi 1,2: Ôn tập từ trường, lực từ, Cảm ứng từ trong các trường hợp đặc biệt.

  1. Nhắc lại khái niệm từ trường, đặc điểm của đường sức từ, lực từ.

  2. Làm bài tập xác định chiều lực từ, độ lớn lực từ.

  3. Ôn tập qui nạp cảm ứng từ trong các trường hợp đặc biệt (trong dây dẫn thẳng dài vô hạn; dòng điện tròn; dòng điện trong ống dây hình trụ).

  4. Làm bài tập tổng hợp từ cơ bản đến nâng cao.

 • Buổi 3,4: Ôn tập Từ thông; Hiện tượng cảm ứng điện từ; Định luật Len-xơ; Suất điện động cảm ứng; Hiện tượng tự cảm

  1. Ôn tập Từ thông, hiện tượng cảm ứng điện từ, Định luật Len-xơ

  2. Làm bài tập về từ thông và xác định chiều của dòng điện cảm ứng (Định luật Len-xơ).

  3. Ôn tập Suất điện động cảm ứng; Hiện tượng tự cảm

  4. Làm bài tập.

 • Buổi 5: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng; Hiện tượng phản xạ toàn phần

  1. Nhắc lại kiến thức hiện tượng khúc xạ ánh sáng; một số khái niệm cần nắm vững (chiết suất; phản xạ ánh sáng; góc tới; góc phản xạ; góc khúc xạ).

  2. Làm bài tập về hiện tượng khúc xạ ánh sáng.

  3. Ôn tập hiện tượng phản xạ toàn phần – làm bài tập.

 • Buổi 6,7,8: Thấu kính (trọng tâm)

  1. Nhắc lại một số kiến thức về thấu kính hội tụ và thấu kính phân kỳ.

  2. Cách vẽ ảnh của thấu kính hội tụ và phân kỳ.

  3. Làm bài tập về thấu kính.

  4. Ôn tập về Mắt – cách khắc phục các tật của mắt.

  5. Kiến thức về kính lúp; kính thiên văn


 • Lý lớp 12

Nội dung: Chương: Mạch dao động LC – Sóng điện từ; Chương: Sóng ánh sáng; Chương: Lượng tử ánh sáng; Chương: Vật lý hạt nhân.

CHƯƠNG: MẠCH DAO ĐỘNG LC – SÓNG ĐIỆN TỪ

 • Buổi 1,2: Ôn tập kiến thức về Mạch LC – Sóng điện từ

  1. Nhắc lại một số kiến thức trọng tâm của mạch LC, Năng lượng điện từ trường, Thu, phát sóng điện từ, đặc điểm, tính chất.

  2. Làm bài tập định tính về đặc điểm, tính chất mạch LC và sóng điện từ.

CHƯƠNG: SÓNG ÁNH SÁNG

 • Buổi 3,4,5: Hiện tượng giao thoa sóng ánh sáng – Máy quang phổ - Các bức xạ không nhìn thấy.

  1. Ôn tập lý thuyết (bằng cách làm bài tập định tính) về hiện tượng tán sắc ánh sáng, máy quang phổ.

  2. Hiện tượng giao thoa sóng ánh sáng (trọng tâm)

  3. Làm bài tập từ cơ bản đến nâng cao về giao thoa sóng ánh sáng.

  4. Ôn tập lý thuyết (bằng cách làm bài tập định tính) về các bức xạ không nhìn thấy.

CHƯƠNG: LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

 • Buổi 6,7,8: Hiện tượng quang điện ngoài; hiện tượng quang điện trong, quang điện trở, pin quang điện, mẫu nguyên tử Bo

  1. Ôn tập kiến thức và làm bài tập về hiện tượng quang điện ngoài. (trọng tâm)

  2. Ôn tập lý thuyết (bằng cách làm bài tập định tính) về hiện tượng quang điện trong, quang điện trở, pin quang điện.

  3. Ôn tập kiến thức và làm bài tập mẫu nguyên tử Bo. (trọng tâm)

CHƯƠNG: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

 • Buổi 8,9,10: Tính chất và cấu tạo hạt nhân; độ hụt khối; năng lượng liên kết; phóng xạ; phản ứng hạt nhân.

  1. Ôn tập tính chất và cấu tạo của hạt nhân nguyên tử - độ hụt khối lượng – năng lượng liên kết; làm bài tập.

  2. Sự phóng xạ. Làm bài tập từ cơ bản đến nâng cao.

  3. Phản ứng hạt nhân (Tìm động năng của hạt sau phản ứng. Năng lượng tỏa ra hay thu vào của một phản ứng).


enlightenedKhai giảng mỗi ngày

enlightenedCó học tăng cường để đảm bảo đủ tiến độ số buổi ôn tập cho các em


Đăng kí 

yesCách 1: Để lại tin nhắn với nội dung “ĐK học”  qua số 0933 39 8787

yes Cách 2: Gọi trực tiếp 0933 39 8787 để đăng kí lớp học

yes Cách 3: Phụ huynh, học sinh có thể đến cơ sở Điểm 10+ gần nhất để đăng kí


 

BẢNG HỌC PHÍ CẬP NHẬT MỚI NHẤT

 


Điểm 10+

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Toán lớp 6 - 12


GHI DANH VÀ HỌC TẠI

 • Điểm 10+ Gò Vấp: 656/15 Quang Trung, P.11, Q.Gò Vấp, Tp.HCM

 • Điểm 10+ Tân Bình: 350/8 Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Q.Tân Bình, Tp.HCM 

 • Điểm 10+ Tân Phú: 539 Lũy Bán Bích, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

 • Điểm 10+ Bình Thạnh: 35/9 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

 • Điểm 10+ Hàng Xanh – Thị Nghè: 121 Nguyễn Cửu Vân, P. 17, Q. Bình Thạnh

 • Điểm 10+ Phú Nhuận: Học tại 350/8 Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Q.Tân Bình, Tp.HCM (Giáp Phú Nhuận, ngay vòng xoay Lê Văn Sỹ với Nguyễn Trọng Tuyển)
 • Học online/ Trực tuyến: Học sinh toàn quốc, du học sinh nước ngoài

 • Hotline : 0933 39 87 87 – ĐT 028 3895 6006

Form đăng ký tư vấn

Sản phẩm liên quan

Bồi dưỡng TOÁN, LÝ, HÓA, ANH 8-12 quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận

Bồi dưỡng TOÁN, LÝ, HÓA, ANH 8-12 quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Phú Nhuận

Tổng khai giảng các lớp bồi dưỡng Toán, Lý, Hoá, Văn, Anh học kì ..

Lớp học hè Toán, Lý, Hóa, Anh ở quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận

Lớp học hè Toán, Lý, Hóa, Anh ở quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận

1. Mục tiêu Củng cố lại kiến thức TOÁN, LÝ, HÓA, ANH VĂ..

Chuẩn bị vào lớp 1 cho trẻ quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận

Chuẩn bị vào lớp 1 cho trẻ quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận

  Tổng khai giảng các lớp bồi dưỡng Toán, Lý, Hoá, Văn, Anh học ..

Anh văn Hè bán trú

Anh văn Hè bán trú

TENPLUS SUMMER 08– 2023 Khóa Hè bán trú lần 8 năm&nbs..

Khóa Hè Bán trú Tiểu học TpHCM 2023

Khóa Hè Bán trú Tiểu học TpHCM 2023

TENPLUS SUMMER 08 – 2023 Khóa Hè bán trú lần 8 năm&nb..

HỌC PHÍ BDVH ĐIỂM 10+

HỌC PHÍ BDVH ĐIỂM 10+

HỌC PHÍ TẠI TRUNG TÂM Sĩ số 6 – 12 HS/lớp  Học phí Cấp 2-3..

Trung tâm BDVH Điểm 10+

Trung tâm BDVH Điểm 10+

Điểm 10+ Chiêu sinh liên tục các lớp bồi dưỡng căn bản, nâng cao T..

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Toán lớp 6 - 12

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Toán lớp 6 - 12

Điểm 10+ khai giảng các lớp ÔN THI CẤP TỐC HK2 MÔN TOÁN để ..

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Toán lớp 6

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Toán lớp 6

Do nghỉ dịch Covid-19 dài ngày, thời gian trở lại trường học gấp rút, một số họ..

Ôn thi cấp tốc HK2 môn TOÁN lớp 7

Ôn thi cấp tốc HK2 môn TOÁN lớp 7

Do nghỉ dịch Covid-19 dài ngày, thời gian trở lại trường học gấp rút, một số họ..

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Hóa lớp 8-12

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Hóa lớp 8-12

Điểm 10+ khai giảng các lớp ÔN THI CẤP TỐC HK2 MÔN H&Oac..

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Toán - Tiếng Việt lớp 5

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Toán - Tiếng Việt lớp 5

Điểm 10+ khai giảng các lớp ÔN THI CẤP TỐC HK2 MÔN TO&Aa..

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Toán - Tiếng Việt lớp 4

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Toán - Tiếng Việt lớp 4

Điểm 10+ khai giảng các lớp ÔN THI CẤP TỐC HK2 MÔN TO&Aa..

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Toán - Tiếng Việt lớp 3

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Toán - Tiếng Việt lớp 3

Điểm 10+ khai giảng các lớp ÔN THI CẤP TỐC HK2 MÔN TO&Aa..

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Toán - Tiếng Việt lớp 2

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Toán - Tiếng Việt lớp 2

Điểm 10+ khai giảng các lớp ÔN THI CẤP TỐC HK2 MÔN TO&Aa..

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Toán- Tiếng Việt lớp 1

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Toán- Tiếng Việt lớp 1

Điểm 10+ khai giảng các lớp ÔN THI CẤP TỐC HK2 MÔN TO&Aa..

Lớp ôn tập cấp tốc thi HK2 Toán - Tiếng việt lớp 1-5

Lớp ôn tập cấp tốc thi HK2 Toán - Tiếng việt lớp 1-5

Điểm 10+ khai giảng các lớp ÔN THI CẤP TỐC HK2 MÔN T..

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Lý lớp 8

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Lý lớp 8

Điểm 10+ khai giảng các lớp ÔN THI CẤP TỐC HK2 MÔN LÝ&..

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Lý lớp 9

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Lý lớp 9

Điểm 10+ khai giảng các lớp ÔN THI CẤP TỐC HK2 MÔN LÝ&..

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Lý lớp 10

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Lý lớp 10

Điểm 10+ khai giảng các lớp ÔN THI CẤP TỐC HK2 MÔN LÝ&..

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Lý lớp 11

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Lý lớp 11

Điểm 10+ khai giảng các lớp ÔN THI CẤP TỐC HK2 MÔN LÝ&..

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Hóa lớp 8

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Hóa lớp 8

Điểm 10+ khai giảng các lớp ÔN THI CẤP TỐC HK2 MÔN H&Oac..

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Hóa lớp 11

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Hóa lớp 11

Điểm 10+ khai giảng các lớp ÔN THI CẤP TỐC HK2 MÔN H&Oac..

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Hóa lớp 12

Ôn thi cấp tốc HK2 môn Hóa lớp 12

Điểm 10+ khai giảng các lớp ÔN THI CẤP TỐC HK2 MÔN H&Oac..

Ôn thi cấp tốc học kì 2 Toán, Lý, Hoá, Anh

Ôn thi cấp tốc học kì 2 Toán, Lý, Hoá, Anh

Trung tâm BDVH Điểm 10+ triển khai các lớp “Ôn thi cấp tốc h..

Gọi ngay

Zalo

Facebook