Đề ôn thi học kì 1 lớp 12 môn Tiếng Anh mới nhất có đáp án và lời giải chi tiết Phần 2 | Trọng tâm ôn thi


Đáp án Đề thi cuối kì 1 tiếng Anh lớp 12

1 - b; 2 - a; 3 - c; 4 - a; 5 - a;

6 - d; 7 - a; 8 - c; 9 - a; 10 - a;

11 - a; 12 - b; 13 - d; 14 - a; 15 - diverse;

16 - information; 17 - traditionally; 18 - a; 19 - d; 20 - c;

21 - a; 22 - d; 23 - a; 24 - c; 25 - b

26 - c; 27 - c; 28 - c; 29 - a; 30 - b

31 - d; 36 - T; 37 - F; 38 - T; 39 - F; 40 - T

32. had the plane left the airport than the accident happened.          

33. needs to clean up their neighborhood once a week.

34. why Glynn became a social worker is to help people less fortune than himself.  

35. much attention to the girl standing at the gate.


Nội dung bài nghe

Charlie: Mum! That’s my computer!

Mum: I know, I know. Don’t worry, I’m changing your privacy settings.

Charlie: Privacy settings?

Mum: Yes. There are privacy settings on your social networking sites. Your account is totally public at the moment, and you’re logged in!

Charlie: Oh. What are the privacy settings for?

Mum: To make you safe online. You want to be safe, don’t you? And for the right people to see your information, not EVERYONE.

Charlie: Everyone?

Mum: Yes. If you don’t change your privacy settings, when you upload a photo, anyone can see it. It’s important to change them so only your friends can see them. You don’t want everyone to see everything, do you?

Charlie: No! But I can delete things, can’t I?

Mum: Well, you can, but it’s very difficult. Some things stay there forever.

Charlie: That’s really scary, Mum.

Mum: Don’t worry, but you must learn how to stay safe. You mustn’t tell anyone your password!

Charlie: I won’t!

Mum: Crazy Charlie one two one, isn’t it?

Charlie: Mum! Yes, it is. How …

Mum: It’s on your notebook. Right there. On your desk. It isn’t a very secret place, is it?

Charlie: No, it isn’t.


Dịch bài nghe:

Charlie: Mẹ! Đó là máy tính của con!

Mẹ: Mẹ biết, mẹ biết. Đừng lo lắng, mẹ đang thay đổi cài đặt quyền riêng tư của con.

Charlie: Cài đặt riêng tư ạ?

Mẹ: Ừ. Có các thiết lập quyền riêng tư trên các trang mạng xã hội của con. Tài khoản của con hoàn toàn công khai tại thời điểm này và con đã đăng nhập!

Charlie: Ồ. Các thiết lập quyền riêng tư là gì vậy ạ?

Mẹ: Để con an toàn khi trực tuyến. Con muốn được an toàn, đúng không? Và cho đúng người để xem thông tin của con, không phải MỌI NGƯỜI.

Charlie: Mọi người ạ?

Mẹ: Ừ. Nếu con không thay đổi cài đặt quyền riêng tư của con, khi con tải lên một bức ảnh, bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy nó. Điều quan trọng là phải thay đổi chúng để chỉ bạn bè của con có thể nhìn thấy chúng. Con không muốn mọi người nhìn thấy mọi thứ, phải không?

Charlie: Vâng! Nhưng con có thể xóa mọi thứ, đúng không?

Mẹ: À, con có thể, nhưng nó rất khó. Một số thứ ở đó mãi mãi.

Charlie: Nó thật đáng sợ, mẹ ạ.

Mẹ: Đừng lo lắng, nhưng con phải học cách giữ an toàn. Con phải nói với ai đó mật khẩu của con!

Charlie: Con sẽ không làm thế!

Mẹ: Crazy Charlie một hai một, phải không?

Charlie: Mẹ! Vâng, đúng vậy. Làm thế nào …

Mẹ: Nó trên cuốn sổ tay của con. Ngay đó. Trên bàn của con. Đó là một nơi rất bí mật, phải không?

Charlie: Vâng ạ.

----------HẾT--------


Đề bài: Tại đây


Kết luận

Trên đây là tổng hợp các Đề ôn tập thi Học kì 1 Tiếng anh lớp 12 mới nhất có đáp án, Các bạn có thể tham khảo và ôn tập cho các kỳ thi sắp tới. Hy vọng rằng bài viết này của Điểm 10+ sẽ hữu ích đối với bạn.


Tham khảo KHÓA HỌC TIẾNG ANH LỚP 12: Tại đây

 

Form đăng ký tư vấn

Gọi ngay

Zalo

Facebook