Đề cương thi học kì 1 môn Vật Lý lớp 6

Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 6 có thêm tư liệu ôn tập kiến thức trước kì thi Học kì 1 sắp diễn ra, Trung tâm Điểm 10+ sẽ giúp các bạn giới hạn ngắn gọn Đề cương ôn thi Học kì 1 môn Vật Lý lớp 6 nhé

 

1. GHĐ và ĐCNN là gì ? Đơn vị hợp pháp đo độ dài là gì ? Dụng cụ nào dung để đo độ dài

TL: GHĐ là độ dài lớn nhất ghi trên thước. ĐCNN là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.

    - Đơn vị đo độ dài là mét (m). Dụng cụ đo độ dài là thước.

2. Hãy nêu kí hiệu của thể tích và cho biết đơn vị đo của nó? Những dụng cụ nào dung để đo thể tích ? Có những cách nào đo thể tích của vật rắn không thấm nước ?

    Thể tích kí hiệu là V. Đơn vị: mét khối và lít (m3, l).

    Dụng cụ đo thể tích là bình chia độ, bình tràn, ca đong hoặc các vật chứa đã biết thể tích.

    Cách đo thể tích vật rắn không thấm nước dùng BCĐ: Rót nước vào BCĐ đọc thể tích V1, thả chìm vật vào BCĐ đọc thể tích V2, tính thể tích vật bằng công thức VVật = V2 - V.

   Cách đo thể tích vật rắn không thấm nước dùng BCĐ: Đổ nước vào bình tràn tới mép vòi. Đặt bình chứa dưới vòi bình tràn. Thả chìm vật vào bình tràn. Chờ nước đổ ra chảy hết vào bình chứa. Đổ nước từ bình chứa vào bình chia độ và đọc kết quả. Đó chính là thể tích của vật                 

3. Khối lượng của vật là gì ? Kí hiệu ? Đơn vị ? Dụng cụ đo khối lượng ?

      Khối lượng vật là lượng chất tạo thành vật đó.

    - Kí hiệu: m . Đơn vị: kilogram (kg). Dụng cụ đo: cân.

4. Lực là gì ? Nêu kí hiệu và đơn vị của lực ? Thế nào là hai lực cân bằng ? Cho ví dụ.

Lực là tác dụng đẩy hoặc kéo của vật này lên vật khác. Kí hiệu: F . Đơn vị: Newton (N).

Hai lực cân bằng là hai lực mạnh như nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều, cùng tác dụng vào một vật. VD: hai đội kéo co mạnh như nhau.

5. Nêu các kết quả tác dụng của lực ?

Kết quả tác dụng của lực là làm vật biến dạng hoặc biến đổi chuyển động, hai kết quả trên có thể cùng xảy ra.

6.Trọng lực là gì? Trọng lực có phương, chiều như thế nào ? Trọng lượng là gì ? Viết công thức tính trọng lượng .Cho biết tên và các đại lượng trong công thức ?

   Trọng lực là lực hút của Trái Đất. Trọng lực có phương thẳng đứng, chiều hướng về phía TĐ.

    Trọng lượng một vật là độ lớn của trọng lực tác dụng lên vật. Kí hiệu: P . Đơn vị: Newton (N). 

    - Công thức :   P = 10.m   

                                      P : Trọng lượng của vật (N)

                                      m : Khối lượng của vật (kg)      

7. Lực đàn hồi xuất hiện khi nào? Nêu đặc điểm của lực đàn hồi?

      Những vật có tính đàn hồi: lò xo, dây thun, nệm…

    - Lực đàn hồi xuất hiện khi vật đàn hồi bị biến dạng.

    - Khi lò xo bị nén hoặc kéo dãn, nó sẽ tác dụng lực đàn hồi lên các vật tiếp xúc ở hai đầu của nó.

    - Độ biến dạng càng lớn thì lực đàn hồi càng lớn.

8. Lực kế là gì ? nêu đơn vị đo lực

Lực kế dụng cụ dùng để đo lực và trọng lượng vật. Đơn vị của lực là Newton (N)

9.Khối lượng riêng của một chất là gì ? Viết công thức tính khối lượng riêng, cho biết tên và đơn vị các đại lượng trong công thức 

Khối lượng riêng của một chất là khối lượng của một đơn vị thể tích chất đó.

Công thức:  D = m : V    

        D : Khối lượng riêng của chất (kg/m3)

        m : Khối lượng vật (kg)

        V : Thể tích vật (m3)        

   - Nói khối lượng riêng của sắt là 7800 kg/m3 có nghĩa là : Cứ 1m3 sắt thì có khối lượng là 7800 kg.

10. Trọng lượng riêng của một chất là gì ?  Viết công thức tính trọng lượng riêng, cho biết tên và đơn vị các đại lượng trong công thức 

Trọng lượng riêng của một chất là trọng lượng của một đơn vị thể tích chất đó.

Công thức : d =P :V

       d : Trọng lượng riêng của chất (N/m3)

       P : Trọng lượng vật (N)

       V : Thể tích vật (m3)                   

BÀI TẬP

1. Đổi đơn vị:

a/ 0,45 km =……………… m

b/ 7,5 lạng =……………… g

c/ 0,025 m3 = ………………l

d/ 12000 kg/m3 =……………… 

e/ 0,5 =……………… m3

f/ 250 kg = ……………… tấn

Chú ý: Không được viết:     10 kg = 100 N mà phải viết 10 kg ⇔ 100 N      

8900 kg/m3  = 89000 N/m3     8900 kg/m3⇔ 89000 N/m

2. Một bình chia độ chứa sẵn 35 cm3 nước, người ta bỏ vào bình 5 viên bi thì mực nước trong bình tăng lên đến vạch 50cm3. Tính thể tích của 1 viên bi.

3. Một viên bi sắt treo vào giá đỡ bằng sợi dây. Hỏi:

a. Viên bi sắt sẽ chịu tác dụng của những lực nào ? Tại sao viên bi sắt lại đứng yên ?

b. Nếu viên bi có trọng lượng l,25N thì viên bi sẽ có khối lượng là bao nhiêu kg ?

4. Hộp quả cân của một cân Robertval gồm: 2 quả 50g, 2 quả 20g, 4 quả 10g, 2 quả 5g và 10 quả 1 g. Hãy cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của cân Robertval đó?

5. a. Đặt một con cá lên cân. Trọng lượng hay khối lượng của con cá làm quay kim cân của cân đồng hồ? 1,5 kg là trọng lượng hay khối lượng của con cá ?

b. Đem một quả táo lên Mặt Trăng thì trọng lượng hay khối lượng của nó thay đổi? Vì sao?

6. Cho lò xo có chiều dài tự nhiên là 16cm, khi treo vật có trọng lượng 50N thì chiều dài lò xo là 18cm.

a. Tính độ biến dạng của lò xo.

b. Thay vật trên bằng vật có trọng lượng 150N. Tính độ biến dạng và độ dài của lò xo lúc này.

7. Cho lò xo có chiều dài tự nhiên là 20cm, khi nén lò xo với lực 40N thì độ biến dạng của ló xo là 1cm.

a. Tính chiều dài lò xo lúc này.

b. Treo vật có trọng lượng 160N thì chiều dài lò xo là bao nhiêu?

8. Ba học sinh hợp sức nâng thùng hàng nặng 60kg, lực kéo mỗi em là 180N. Các có nâng được thùng hàng không? Vì sao?

9.  Một kiện hàng gồm 12 quả cầu sắt, mỗi quả cầu nặng 6kg. Hỏi cần bao nhiêu người để nâng kiện hàng lên? Biết lực kéo trung bình của mỗi người là 360N.

10. Một khối gỗ có khối lượng 2,4 kg, có thể tích 3 dm3.

a. Tính trọng lượng của khối gỗ.

b. Tính khối lượng riêng của gỗ.

c. Người ta khoét bỏ trên khối gỗ một lỗ tròn có thể tích 50 cm3.Tìm khối lượng của phần gỗ đã bị khoét bỏ.

11. Một quả nặng có khối lượng là 0,27kg và có thể tích là 0,0001m3.

a. Tính khối lượng riêng của chất làm nên vật? Cho biết vật làm bằng chất gì?

b. Tính trọng lượng riêng của vật?

c. Nếu treo quả nặng này vào lực kế thì lực kế này sẽ chỉ giá trị bao nhiêu?

( D sắt= 7800kg/m3, D đá= 2600kg/m3, Dnhôm= 2700kg/m3)


Ngoài ra, nhằm giúp các bạn không thể tự ôn thi Học Kỳ 1 tại nhà, Trung tâm Điểm 10+ mở lớp luyện thi Học kì 1 cấp tốc môn Vật Lý lớp 6 giúp các bạn hệ thống nhanh kiến thức, làm tốt các dạng bài tập

1. Mục tiêu

 • Hệ thống nhanh các kiến thức cần ôn thi

 • Tập trung hướng dẫn cách làm bài đúng phương pháp yêu cầu

 • Cho bài mẫu và có hướng dẫn ví dụ dễ hiểu, dễ nắm

 • Tăng cường luyện tập các đề thi có khả năng ra thi cao

2. Chương trình học

Chương trình học bám sát vào chương trình ôn thi Học kì 1 của trường các em đang học

3. Ưu điểm lớp học

 • Sĩ số: 8-12 HS/lớp

 • Được sự hỗ trợ của Tổ chuyên môn về Bài giảng, đề cương học tập, luyện thi, kiểm tra bám sát chương trình trên lớp của các em.

 • Giảng dạy theo phương pháp ‘Hướng mục tiêu, Cá thể hóa’: Bám sát theo tính cách, năng lực của từng học sinh. 

4. Học phí

BẢNG HỌC PHÍ CẬP NHẬT MỚI NHẤT


GHI DANH VÀ HỌC TẠI

 • Điểm 10+ Quận 7:1316 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Mỹ, Q. 7

 • Điểm 10+ Quận 3: 386/52 Lê Văn Sỹ, P. 14, Q. 3
 • Điểm 10+ Gò Vấp: 656/15 Quang Trung, P.11, Q.Gò Vấp, Tp.HCM

 • Điểm 10+ Tân Bình: 350/8 Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Q.Tân Bình, Tp.HCM 

 • Điểm 10+ Tân Phú: 539 Lũy Bán Bích, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM

 • Điểm 10+ Bình Thạnh: 35/9 Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

 • Điểm 10+ Hàng Xanh – Thị Nghè: 121 Nguyễn Cửu Vân, P. 17, Q. Bình Thạnh

 • Điểm 10+ Phú Nhuận: Học tại 350/8 Nguyễn Trọng Tuyển, P.2, Q.Tân Bình, Tp.HCM (Giáp Phú Nhuận, ngay vòng xoay Lê Văn Sỹ với Nguyễn Trọng Tuyển)
 • Học online/ Trực tuyến: Học sinh toàn quốc, du học sinh nước ngoài

 • Hotline : 0933 39 87 87 – ĐT 028 3895 6006


Chúc các em thi học kỳ đạt kết quả tốt...

Form đăng ký tư vấn

Sản phẩm liên quan

Trung Tâm Dạy Thêm Tiếng Anh quận 3, quận 7, quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Phú, Phú Nhuận, Tân Bình

Trung Tâm Dạy Thêm Tiếng Anh quận 3, quận 7, quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Phú, Phú Nhuận, Tân Bình

​Tổng khai giảng các lớp bồi dưỡng Toán, Lý, Hoá, Văn, Anh học kì..

Gia Sư Dạy Kèm Online/trực tuyến hoặc tại nhà lớp 6

Gia Sư Dạy Kèm Online/trực tuyến hoặc tại nhà lớp 6

  TUYỂN SINH VÀ TỔNG KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2021 – 2022 Đối tượng tuyển&n..

Lớp học thêm Ngữ Văn 6 chất lượng tại quận 3, quận 7, quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận

Lớp học thêm Ngữ Văn 6 chất lượng tại quận 3, quận 7, quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận

Trung tâm Điểm 10+ mở lớp học thêm môn Ngữ Văn chất lượng quận 12, ..

Học thêm lớp 6 tại quận 3, quận 7 Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận

Học thêm lớp 6 tại quận 3, quận 7 Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Phú, Tân Bình, Phú Nhuận

Tổng khai giảng các lớp bồi dưỡng Toán, Lý, Hoá, Văn, Anh học kì ..

Lớp Luyện Thi Học Kỳ 1 Cấp Tốc Môn Toán Lớp 6

Lớp Luyện Thi Học Kỳ 1 Cấp Tốc Môn Toán Lớp 6

Trung tâm Điểm 10+ mở lớp luyện thi Học Kỳ 1 cấp tốc môn To&aac..

Lớp Luyện Thi Học Kỳ 1 Cấp Tốc Môn Anh Văn Lớp 6

Lớp Luyện Thi Học Kỳ 1 Cấp Tốc Môn Anh Văn Lớp 6

Trung tâm Điểm 10+ mở lớp luyện thi Học Kỳ 1 cấp tốc môn Anh Văn lớp..

Gọi ngay

Zalo

Facebook