CÁC LỚP CHUYÊN TOÁN


CÁC LỚP MỞ RỘNG
Tại sao chọn học tại Điểm 10+

TRIẾT LÝ DẠY HỌC
Tại đây: Chúng tôi không Tư duy thay con bạn - Chúng tôi giúp con bạn phát triển và làm chủ Tư duy - Phương pháp.
MÔI TRƯỜNG DẠY VÀ HỌC
Tại đây: Chúng tôi không tạo thêm bất kì áp lực nào cho con bạn - Chúng tôi xây dựng môi trường dạy và học Mở - Thân thiện - Hiệu quả, giúp con bạn yêu thích và xem việc học là Một niềm vui!
ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
Tại đây: Chúng tôi thấu hiểu sâu sắc tính cách, năng lực, điều kiện của từng học sinh, qua đó áp dụng hiệu quả phương pháp HƯỚNG MỤC TIÊU, CÁ THỂ HÓA, giúp mỗi một học sinh đều tiến bộ.

0933 39 87 87